Het Engels valt niet meer weg te denken uit de internationale zakenwereld, want het is dè taal voor internationale contacten.


Bedrijven die internationaal willen opereren en presteren, doen dit dan ook in deze taal. Goed communiceren is daarbij van groot belang.
Hoewel veel mensen zich in de Engelse taal redelijk tot goed weten te redden, is het niet vanzelfsprekend dat zij ook teksten goed en nauwkeurig
kunnen vertalen.

Marijke Overdorp Vertalingen/MOVE biedt u accurate en professionele vertalingen.

Van Algemeen Commercieel tot Vervoer en Transport. MOVE biedt u een geschikte oplossing voor verschillende vertalingen, zie hieronder:

Algemeen commercieel

Algemene voorwaarden, bedrijfsteksten, correspondentie, disclaimers, nieuwsbrieven, privacy statements, websites.

Educatie

Lesmaterialen, educatieve boeken, educatieve rapporten en- teksten. De volgende boekjes zijn door MOVE vertaald in opdracht van Bazalt Educatieve Uitgaven: Gedragsmanagement in de Klas en De Kracht van Karakter

Financieel

Bankafschriften, consumenten verzekeringen, financiële bijsluiters, jaarverslagen, nieuwsbriefartikelen, polissen en polisvoorwaarden.

Handleidingen

Huishoudelijke apparaten, software, technische specificaties, veiligheidsinformatiebladen.

Human Resources

Aanstellingen, arbeidscontracten, ontslagregelingen.

Marketing

Productteksten, reclameteksten.

Medisch

Bijsluiters geneesmiddelen, diëtetiek en voeding, medische rapporten, medische verklaringen.

Notariële Aktes

O.a. huurovereenkomsten, hypotheekaktes.

Pensioenen

Pensioenregelingen, uitvoeringsbesluiten.

Persberichten

Allerlei persberichten

Vervoer/Transport

Berichtgevingen openbaar vervoer, documenten op het gebied van internationaal transport, vervoersvoorwaarden.

Particulieren

Bij MOVE kunt u ook terecht voor het laten vertalen van privédocumenten.